Provozní řád

Cyklostezka "Zelená cyklomagistrála Ploučnice" je od jejího otevření hojně navštěvovaná. Ne všichni uživatelé cyklostezky však vědí, jak ji správně užívat. Aby byl provoz na ní maximálně bezpečný, vydal Mikroregion Podralsko provozní řád.

Pojďme se s provozním řádem tedy seznámit:

1. Cyklostezka je určena pro rekreační bezmotorovou dopravu. Komunikaci mohou využívat pěší turisté, cyklisté, osoby na kolečkových bruslích a jiných sportovních prostředcích (koloběžky, kolečkové běžky, ...), osoby s dětskými kočárky, invalidními vozíky apod.

2. Vjezd všech motorových vozidel je zakázán s výjimkou vozidel, kterým bylo vydáno povolení k vjezdu, případně výjimka z dopravního značení.

3. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a být ohleduplní vůči ostatním, svoji jízdu přizpůsobit stavu povrchu stezky. Uživatelé cyklostezky jsou si při provozu rovni. Zvláštní pozornost je nutno věnovat vjezdům na silnici a přejíždění silnic, kde je nutno dát vždy přednost. Děti do věku 10 let se mohou pohybovat na cyklostezce pouze za doprovodu osoby starší 18ti let.

4. Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje na vlastní nebezpečí. V případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé škody a zdraví i majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil. Pro minimalizaci možnosti úrazů je proto doporučeno používat předepsané a vhodné ochranné pomůcky.

5. Cyklostezka je v některých úsecích obousměrná. Cyklisté jsou povinni jezdit vpravo ve směru jízdy. Předjíždění je stanoveno z levé strany s ohledem na celkový provoz na cyklostezce. Chodci a bruslaři jsou povinni chodit vlevo ve směru jízdy.

6. Všem návštěvníkům cyklostezky je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit příslušný mobiliář, odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby, rušit zvěř, ptactvo i ostatní návštěvníky cyklostezky hlučným chováním (nevhodná hudba, křik), zakládat otevřené ohně a vytvářet jakékoliv překážky pro plynulý a bezpečný provoz pozemní komunikace.

7. V zimním období se cyklostezka neudržuje.

8. Psi musí být vedeni na vodítku tak, aby neohrožovali provoz na cyklostezce.

9. V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pravidel provozu na cyklostezce, poškozování jejího zařízení nebo porušování zásad slušného chování, lze nedostatky nahlásit na příslušný obecní úřad.

10. Na celém úseku cyklostezky platí pravidla o silničním provozu podle zákona 361/2000 Sb..

 

Kontakty:

Osečná +420 485 179 150
Hamr na Jezeře +420 487 851 822
Stráž pod Ralskem, městská policie
+420 724 286 385
Noviny pod Ralskem +420 487 863 129

 

Hasiči: 150 Záchranná služba: 155 Policie ČR: 158 SOS: 112

 

Jiří Hauzer - předseda Mikroregionu Podralsko