Informace o stavbě ZCP

Stavba: Zelená cyklomagistrála Ploučnice

Druh stavby: Cyklostezka

Místo stavby: Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem

 

Členění stavby:

Celá stavba je členěna na následující samostatné části:

  • Část - Osečná (Druzcov - Lesní Domky)
  • Část - Osečná (Osečná - Podvrší)
  • Část - Hamr na Jezeře
  • Část - Stráž pod Ralskem
  • Část - Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem (Průrva)

 

 

Základní údaje o stavbě:

Předmětný řešený úsek cyklomagistrály je součástí značené sítě cyklotras v Libereckém kraji. Jedná se o cyklotrasu č. 3007, jejíž značení začíná v Křižanech a je značena přes Osečnou, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Noviny, Brniště a je ukončena napojením na trasu č. 3055 v Lindavě. Řešená část cyklomagistrály začíná jižně od obce Druzcov a vede jihozápadním směrem do místa napojení na již dokončený úsek cyklotrasy, který vede do centra města Osečná. Další část začíná jižně od centra města Osečná a vede západním směrem přes místní část Podvrší, dále zalesněnými pozemky severně od vrchu Děvín a po jižním břehu Hamerského rybníka až k jeho hrázi. Pokračování je vedeno západním směrem k jižnímu břehu vodní nádrže Stráž pod Ralskem. Trasa z jihu obejde zástavbu města a napojí se na místní komunikaci směřující do Novin pod Ralskem, kde bude na jihovýchodním okraji zástavby v blízkosti turistické zajímavosti „Průrva Ploučnice“ tato stavba ukončena.

Mimo výše popsané vedení hlavní trasy jsou řešeny v tři odbočné větve – první odbočuje za osadou Podvrší severně k rekreačnímu areálu Chrastná, druhá odbočuje od jihozápadního cípu Hamerského rybníka po hrázi a místní komunikaci do centra obce Hamr na Jezeře a třetí odbočná větev se odpojuje od jihozápadního cípu vodní nádrže Stráž pod Ralskem a vede do centra města.

 

Základní údaje o délkách jedotlivých částí:

  • Část - Osečná (Druzcov - Lesní Domky)
1,162 km
  • Část - Osečná (Osečná - Podvrší)
2,517 km
- odbočná větev na Chrastnou 0,622 km
  • Část - Hamr na Jezeře
3,483 km
- odbočná větev do centra obce 0,325 km
  • Část - Stráž pod Ralskem
2,162 km
- odbočná větev do centra města
0,231 km
  • Část - Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem (Průrva)
4,310 km

 

www.rada-severovychod.cz