Zelená cyklomagistrála Ploučnice

Myšlenka Zelené cyklomagistrály Ploučnice vznikla jako přirozená reakce na přibývající zájem cyklistů o kvalitní a bezpečný prostor pro cykloturistiku. Mikroregion Podralsko má s cykloturistikou již bohaté zkušenosti díky bývalému vojenskému prostoru, kde byla vytvořena síť bezpečných cyklostezek - dnes již známá pod značkou Cykloráj Podralsko.

Jak již sám název napovídá, navržená trasa Zelené cyklomagistrály kopíruje (sleduje) tok říčky Ploučnice. Vede od jejích hlavních pramenů v Osečné až do Děčína, kde se Ploučnice vlévá do Labe. Trasa je napojena na cyklotrasu podél Labe a dále navazuje na systém tras v Polsku a v sousedním německém Sasku a to díky spolupráci s Přírodním parkem Žitavské hory.

Zelená cyklomagistrála Ploučnice vede členitou a malebnou krajinou okolí řeky Ploučnice, jejíž meandry prochází velkoplošnými chráněnými oblastmi Přírodního parku Ještěd, CHKO Lužické hory, Kokořínska, Českého středohoří a Labských pískovců. Realizovaná část cyklomagistrály zpřístupňuje nejen cykloturistům atraktivní oblasti Podještědí, Podralska a Máchova kraje.

Charakteristika Zelené cyklomagistrály Ploučnice:

  • Celková délka cyklomagistrály
85 km
  • Celková délka cyklomagistrály v území působnosti MRG Podralsko
50 km

 

Mikroregion Podralsko je od roku 2012 propojen novými cyklostezkami a cyklotrasami. Díky projektu „Zelená cyklomagistrála Ploučnice - Úsek Osečná - Noviny pod Ralskem (Průrva)“ se rozvinula doprovodná infrastruktura, především páteřní trasa cyklomagistrály v úseku Osečná - Noviny pod Ralskem (Průrva). Celkovým výstupem projektu je pak ucelená trasa, která vznikla propojením tras čtyř obcí - Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem. Vznikla tak cyklomagistrála v délce 15,188 km – z toho je 10,538 km cyklostezek a  4,650 km cyklotras. Zároveň byly na trase instalovány vhodné nástroje pro zajištění informovanosti uživatelů.

 

 

Vybudovaný úsek Zelené cyklomagistrály Ploučnice nabízí hlavní využití pro:

1. Cykloturistiku

2. Pěší turistiku a vycházky

3. Lyžařskou turistiku (za příhodných sněh.podmínek v Podještědí a v Ralsku)

4. Další druhy nemotorové dopravy (kolečkové brusle, invalidní vozík, atd.)

 

www.rada-severovychod.cz