novinky-detail

Cykloexkurze v okolí Dubé

Pátek, 10. červen, 2022

Ve dnech 9. – 10. června 2022 se uskutečnila tradiční cykloexkurze pořádaná zástupci Mikroregionu Podralsko. Tentokrát byli starostové, starostky, zástupci německého přírodního parku Žitavské hory a další hosté pozváni do města Dubá.

Samotné cyklojízdě předcházelo podvečerní setkání v autokempu Nedamov s výměnou zkušeností a diskusí s německými partnery, z nichž některých se dotýkaly víkendové volby v jejich obcích.

Cyklojízda byla tentokrát zacílená na Dubou a její okolí a sjelo se na ni 44 účastníků. Trasa dlouhá 25,7 km, vedla přes vesnickou památkovou rezervaci Lhota lesními cestami až na vyhlášenou vyhlídku Čáp. Zde mohli účastníci obdivovat krásné výhledy do okolí až po České středohoří a samotnou Milešovku. Cesta dále pokračovala přes skalní útvar Husa až do Dřevčic. Velmi zajímavou zastávkou byla v části Dřevčice komentovaná prohlídka bylinkové zahrady Levandule, kde se podnikatelský záměr kloubí s přírodou a zdravým životním stylem. Po krátkém odpočinku a zaslouženém obědu se celá skupina vydala na zpáteční cestu na koupaliště Nedamov. Do cíle dorazili všichni účastníci cyklojízdy v pořádku. Akce byla zakončena vyhodnocením a poděkováním všem organizátorům.

„Každá z tradičních cyklojízd (první v roce 2012) je vždy zajímavá. Jejím cílem je propagace a rozvoj cykloturistiky a společné vytváření podmínek pro ni. Dále je neocenitelná výměna zkušeností v oblasti komunální politiky jak na české, tak na německé straně. Bonusem k tomu pak jistě přispívá poznání nových lokalit, přírody i pamětihodností. Tak tomu bylo i v Dubé, kde jsme navštívili technickou opravovanou památku – sušárnu chmele, což je stavba se zachovalou sušící věží a zážitek určitě neobvyklý“, uvedl předseda Mikroregionu Podralsko Jiří Hauzer.Akce je součástí projektu „Česko-německá cykloexkurze Mikroregionem Podralsko, ERN-1114.02-CZ“ podpořeného Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.