novinky-detail

Jednání zástupců Podralska v Bělé pod Bezdězem dne 26. května 2022

Čtvrtek, 26. květen, 2022

Zástupci šestnácti obcí se ke svému jednání sešli tentokrát v jižní části Mikroregionu, v Bělé pod Bezdězem. Jednání by se dalo rozdělit na tři části.

V té první byly projednány „provozní záležitosti“. Byl schválen Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za uplynulý rok 2021 bez výhrad včetně zprávy auditora. Odsouhlaseno bylo druhé rozpočtové opatření 2022. Projednáno bylo vyúčtování projektu „Zpracování digitálních povodňových plánů a varovného informačního systému pro obce Mikroregionu Podralsko“ – podíl úhrady od zapojených obcí. Odsouhlasena žádost o dotaci na projekt „Česko – německá cykloexkurze Mikroregionem Podralsko“ z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. Členské obce projednaly záměr pokračovat v rozvoji cykloturistiky – „Lázeňská cyklostezka“, do jejíž přípravy se zapojují Osečná, Křižany, Janovice a Jablonné v Podještědí, dílem i kolegové na německé straně.

V druhé části následovala exkurze na sběrný dvůr města. Bělá pod Bezdězem uplatňuje nové trendy v oblasti nakládání s odpady a zpřísňujících se povinností jejich třídění. Ale i památky jsou ve městě zajímavé. A tak starostové měli možnost navštívit i bělský zámek, v jehož postupné obnově se pokračuje řadu let.

Závěrečnou část tvořila beseda s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou k problematice využití letiště Ralsko, kdy členské obce počátkem letošního roku vyjádřily jasný nesouhlas s jeho případnému předání ministerstvu obrany. Pan hejtman vysvětlil, že se ani žádná taková jednání nevedla. Dále zástupce měst zajímal další osud stavebních úřadů a opodstatněný zájem, aby zůstaly na stávajících místech.

Fotografie – Jednání zástupců Podralska v Bělé pod Bezdězem dne 26. května 2022