novinky-detail

Lázeňská cyklostezka a její přípravné kroky

Čtvrtek, 2. červen, 2022

Dne 2. června 2022 se v Jablonném v Podještědí sešli zástupci obcí a měst, kterých se vybudování lázeňské cyklotrasy dotýká, se zástupci z Libereckého kraje, projektové kanceláře, Euroregionu Nisa, jak na české, tak i německé straně a v neposlední řadě také starostové německých příhraničních obcí.

Po úvodním představení všech přítomných převzal slovo Jiří Hauzer, předseda Mikroregionu Podralsko a starosta města Osečná. Na základě studie vypracované Projekční kanceláří byl popsán dlouholetý záměr cyklistického propojení mezi Osečnou (Druzcov – Lázně Kundratice), přes Křižany, Žibřidice, Janovice v Lužických horách do Jablonného v Podještědí, následně z místní části Lvová, přes Kněžice a Petrovice na německou stranu.

Zástupci za německou stranu popsali problematiku cykloturistiky a tras pro cyklisty na jejich straně, vyzvedli důležitost mít zahrnuty tyto trasy v rámci krajské koncepce.

Postupně se vyjádřili ostatní přítomní. Hovořilo se také o novém plánovacím období a procesu schvalování „Programového dokumentu na roky 2021 – 2027“ a předpokládaných možnostech nových dotačních výzev. Podporu záměru vyjádřili dále zástupci Naturpark Zittauer Gebirge a Destinace Lužické hory.

Záměr cyklostezky je třeba mít zahrnut v koncepci cyklodopravy (podpořeno zástupcem Libereckého kraje) tak i na straně německé (kraj Görlitz).