novinky-detail

Mikroregion Podralsko opět rozdával kompostéry

Pátek, 16. červenec, 2021

V červnu roku 2020 podal Mikroregion Podralsko pro obce Brniště, Cetenov, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Mimoň, Okna, Osečná a Zákupy již druhou žádost o dotaci v rámci operačního programu životního prostředí pod názvem „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko – fáze II“. Jednalo se o pořízení kompostérů pro občany výše zmíněných obcí a měst.

Jednotlivé obce provedly průzkum mezi občany a z dotazníků vyplynul zájem o 864 kompostérů. Na přelomu roku 2020 a 2021 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a následně bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele. Z tohoto vyplynula cena 5.955.511,–Kč za kompostéry, z nichž obce doplatili svůj podíl ve výši 15-ti procent z celkové částky.

V průběhu měsíce června roku 2021 byly kompostéry rozvezeny do jednotlivých obcí a postupně jsou předávány zájemcům.

Manuál na sestavení kompostéru

Brožura - kompostování v zahradních kompostérech

Cílem tohoto projektu je pořízení technologie pro prevenci vzniku odpadu, neb toto je nejlepší současná dostupná technologie na trhu v dané problematice z hlediska technického a ekonomického. Použitím této technologie pro předcházení vzniku odpadů dojde k významnému kroku v rámci trvale udržitelného rozvoje a především zlepšení stavu životního prostředí.

Jiří Hauzer, předseda Mikroregionu Podralsko

Fotografie – Předávání zahradních kompostérů občanům Mikroregionu Podralsko


Projekt „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko – fáze II“, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012856 je spolufinancován Evropskou unií.