Prezentace MRG Podralsko na celostátním setkání členů NSZM

Prezentace „Startu MA21 v Mikroregionu Podralsko" na celostátním setkání MA21 a členů Národní sítě Zdravých měst ČR
17. června 2009, Tábor

Ve středu 17. června 2009 se uskuteční v Hotelu Dvořák v Táboře další z celostátních setkání zástupců obcí, měst a regionů, jejichž municipality mají zájem či již na svých územních obvodech realizují MA21. Takováto pravidelná potkávání se, slouží k předávání zkušeností, získávání nových poznatků či učení se inovativním způsobům při zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe. V připravovaném středečním programu v Táboře viz. zde je dán mj. časový prostor i zástupcům Mikroregionu Podralsko k tomu, aby seznámili přítomné se získanými poznatky a zkušenostmi během realizace projektu „Start místní Agendy 21 v MRG Podralsko" a to za období 2008/2009. S jejich prezentací zde vystoupí předseda MRG a starosta města Osečné Jiří Hauzer, starosta Velkého Valtinova Josef Lukavec, starosta obce Dubnice JUDr. Otakar Vítek a koordinátorka MA21 RNDr. Jiřina Vargová. Inovativním přínosem pro ostatní municipality by mohly být zkušenosti jak z  dotazníkového šetření realizovaného hned na prvopočátku zavádění MA21, tak z „nultého" ročníku soutěže o „nej" místní podralský produkt, výrobek a službu.