Přehlídka a soutěž místních produktů

Pozvánka na vyhlášení vítězů o „nej" místní produkt/výrobek/službu v Mikroregionu Podralsko.

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na pouť ke sv. Paní Zdislavě zde, během jejíhož doprovodného programu se můžete seznámit ve stáncích na náměstí v Jablonném v Podještědí s dobrůtkami či s umem řemeslníků a výtvarníků z Podralska a Podještědí. V rámci hlavního programu budou nejlepším produktům/výrobků/službám uděleny ceny za kvalitu, za rukodělnou a řemeslnou náročnost, za originalitu nápadu, za místní původ či za zvyšování prestiže Podralska/Podještědí. Jedná se o tzv. nultý ročník přehlídky a soutěže o „nej" místní produkt/výrobek/službu. Proč nultý? Jde o zkoušku. A to jak z hlediska organizačních příprav či stanovení hodnotících kritérií, tak z hlediska zjištění zájmu a ohlasu šikovných lidí z obcí/měst Podralska/Podještědí o zapojení se do uchování místní tvorby a produkce nejen tradičních výrobků, produktů a řemesel, ale i do zvyšování prestiže tohoto území mezi ostatními regiony ČR. Starostové Mikroregionu Podralsko dávají touto aktivitou také podporu zvyšování kvality služeb v Podralsku. Sami v tomto nultém ročníku vytipovali první náměty do soutěže. Zde naleznete jejich přehled v členění tří kategorií. Kterému z nominovaných námětů bude přidělena cena za „nej" místní produkt, „nej" místní výrobek a „nej" místní službu, uvidíte na náměstí při udělování cen v Jablonném v Podještědí dne 30.5.2009 v 13:30 hod. Přijďte se podívat. Jménem starostů Mikroregionu Podralsko a hodnotící komise (složení zde), Vás zvou koordinátorka MA21 v MRG Podralsko a starostka Města Jablonné v Podještědí, paní Vlasta Dozorcová.

Vyhodnocení přehlídky místní produkt, výrobek, služba v MRG Podralsko 2009

Aktivity přehlídka a soutěž místních produktů