Kvalita života v MRG Podralsko

Za účelem zjištění spokojenosti obyvatel obcí MRG Podralsko s kvalitou života v MRG Podralsko proběhlo během měsíce března 2009 v rámci projektu "Start MA21 v MRG Podralsko" mezi veřejností MRG dotazníkové šetření s názvem "Kvalita života v Mikroregionu Podralsko". Otázky, na které respondenti odpovídali, jsou ke stažení zde. Byly připraveny koordinátorkou MA21, RNDr. Jiřinou Vargovou, s následnou distribucí dotazníků jak mezi občany, tak i zpět k hodnotiteli šetření, pomáhaly jednotlivé obce MRG. Hodnotitelem tohoto šetření byla zvolena Místní akční skupina Podralsko (LAG Podralsko), konkrétně PhDr. Dagmar Strnadová. Tento krok mj. i potvrzuje úzkou spolupráci mezi Mikroregionem Podralsko a Místní akční skupinou Podralsko. Výsledky dotazníkového šetření byly prezentovány na semináři v Mimoni dne 9.4.2009. Lze se s nimi seznámit  zde. Všechny vyplněné dotazníky i s celkovým vyhodnocením tohoto šetření budou uloženy v archívu, který je součástí projektu "Start  MA21 v Mikroregionu Podralsko" . Zde budou k dispozici nejen coby odborný materiál při tvorbě strategických rozvojových dokumentů jednotlivých obcí MRG či MRG samotného, ale také jako srovnávací "nultá hladina" názorů občanů MRG při zahájení  zavádění udržitelného rozvoje v MRG Podralsko. Dotazník lze i nadále používat při dalším šetření názorů občanů v obcích MRG.