O projektu

Projekt „Společná prezentace turistické nabídky v Přírodním Parku Žitavské Hory a mikroregionu Podralsko“ vznikl jako společné představení obou těchto sousedících, turisticky zajímavých oblastí, s cílem poskytnout koncovému návštěvníkovi ucelený přehled těch nejzajímavějších turistických cílů na území Přírodního Parku Žitavské Hory a mikroregionu Podralsko. Na české straně projekt představoval výrobu dvoujazyčných brožur o 32 stranách, formátu A5 s přiloženou mapou mikroregionů. Na německé straně vznikla kromě propagačních brožur celá řada materiálů pro turisty (letáky, plakáty, rol-up bannery…). Veškeré zmíněné materiály budou sloužit lepší orientaci turistů v obou regionech a zároveň návštěvníky seznámí také s množstvím zajímavých turistických cílů.