Turistické nabídky v Přírodním parku Žitavské hory a mikroregionu Podralsko

Koncem roku 2011 se v mikroregionu Podralsko uskutečnil společný, přeshraniční projekt „Společná prezentace turistické nabídky v Přírodním parku Žitavské Hory a mikroregionu Podralsko“. Cílem projektu byla propagace Mikroregionu Podralska a sousedních Žitavských Hor sloužící zejména turistům. V rámci tohoto projektu vznikla publikace – dvoujazyčna brožura (v českém a německém jazyce) o 32 stranách s mapou mikroregionu, ve které se návštěvníci seznámí s nejznámějšími turistickými cíli na území mikroregionu Podralska a sousedních Žitavských hor, kam turisté také často a rádi zavítají.

Tento projekt byl, podobně jako předchozí projekty, spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond malých projektů Cíl 3 2007-2013.