Kulturní projekty

Česko-německá cykloexkurze Mikroregionem Podralsko, ERN-1114.02-CZ

 

Mikroregion Podralsko připravil v roce 2022 projekt s názvem „Česko-německá cykloexkurze Mikroregionem Podralsko, ERN-1114.02-CZ“ podpořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Akce v rámci projektu:

 

Projekt sblížil a ještě více utužil stávající přeshraniční vazby, proběhla výměna informací a zkušeností mezi účastníky z řad zástupců obcí Mikroregionu Podralsko a regionu Žitavské hory na druhé straně. Společné sdílení zkušenosti z realizace cyklistické exkurze jistě přispěla aktivně ke zlepšení přeshraniční spolupráce vedoucí ke společnému rozvoji sousedních regionů. Kontakty mezi projektovými partnery a dalšími zapojenými účastníky byly díky projektu a jeho aktivitám posíleny.

 


Projekt „Česko-německá cykloexkurze Mikroregionem Podralsko, ERN-1114.02-CZ“ byl podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.